loading

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng & Xi măng HB) - File kèm

Chi tiết...

Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

HĐQT Beton 6 họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 - File kèmChi tiết...

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015

Công ty cổ phần Beton 6 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2015Chi tiết...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ niên khóa tài chính 2015 - File kèmChi tiết...

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Trịnh Thị Hương (NCLQ)

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Trịnh Thị Hương (NCLQ) - File kèmChi tiết...

Beton 6 bổ nhiệm Kế toán trưởng mới (thay cho nhân sự cũ xin từ nhiệm)

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng mới (thay cho nhân sự cũ xin từ nhiệm) - File kèmChi tiết...

Gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm

Beton 6 gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm - File kèmChi tiết...

Hotline

  • Hotline: +84-28-3899.8100
  • info@beton6.com
 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 - Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2018 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100