loading

Gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm

Beton 6 gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm - File kèmChi tiết...

Báo cáo KQGD cổ phiếu của NCLQ

Báo cáo KQGD cổ phiếu của NCLQ - Cổ đông Trịnh Thị Hương - File kèmChi tiết...

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của NCLQ

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của NCLQ - Trịnh Thị Hương - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị năm 2015

Báo cáo quản trị năm 2015 - File kèmChi tiết...

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của NCLQ

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của NCLQ - Trịnh Thị Hương - File kèmChi tiết...

Thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 xin trân trọng thông báo tạm hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến tổ chức ngày 16/12 tại Trụ sở Bình Dương) cho đến khi có thông báo mới về thời gian và địa điểm tổ chức.

  1. Thông báo - File kèm

  2. Quyết định của Chủ tịch HĐQT - File kèm

  3. Biên bản họp của HĐQT - File kèm

Chi tiết...

THÔNG BÁO chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Công ty cổ phần Beton 6 thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua chiến lược xây dựng cấu trúc Beton 6 giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3510.6333
Mr. Việt:   0968.145.780
Mr. Trung: 0988.547.475
Mr. Nghĩa:  0903.352.779
Mr. Nhàn: 0974.949.953

Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2019 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100