loading

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 của công ty mẹ - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo quản trị bán niên 2015

Công bố thong tin Báo cáo quản trị bán niên 2015 - File kèm

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2014

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2014 - File kèm

Chi tiết...

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh: Đăng ký thay đổi lần thứ 12 vào ngày 20/01/2015 - File kèm

Chi tiết...

Điều lệ

Điều lệ của Beton 6: Chỉnh sửa và ban hành ngày 20/06/2014 - File kèm

Chi tiết...

Qui chế quản trị

Qui chế quản trị - file kèm

Chi tiết...

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch (Niêm yết) - File kèm.

Bản cáo bạch (Tăng vốn điều lệ) - File kèm.

Chi tiết...

Hotline

Hotline: 84-28-3899.8100
Ms. Ngoc:  0965.479.846
Mr. Trung: 0988.547.475
Mr. Nghĩa:  0903.352.779
Mr. Nhàn: 0974.949.953

Email: info@beton6enc.com

 

 

Beton 6 E&C là công ty con của Beton 6, là đại lý độc quyền của Beton 6, là đại diện duy nhất của Beton 6 trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

Tầng 2 -  326/6 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • (84.28) 3899.8100
  • (84.28) 3510.6222
  • info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2019 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100