loading

Tiêu chuẩn chất lượng

ISO 9001:2008 File kèm

Giấy chứng nhận số HT 044/5.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2008 trong phạm vị:

-   Sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn

-   Lao phóng dầm bê tông dự ứng lực

-   Xây dựng công trình cầu và đường

-   Kiểm định vật liệu xây dựng

Dầm bê tông dự ứng lực File kèm

Giấy chứng nhận số SP 1514/1.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm dầm bê tông dự ứng lực của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn TCVN 9114:2012.

Dầm chữ U căng trước - File kèm

Giấy xác nhận số 01 hiệu lực từ 10/10/2016 đến 10/10/2018 xác nhận sản phẩm dầm U bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn cơ sở số TCCS 01:2016/UDUL.


Cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực

Giấy chứng nhận số SP 1179/1.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc  ống bê tông ly tâm dự ứng lực đường kính 300mm đến 1200mm của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5335-1987. File kèm

Giấy chứng nhận số SP 1752.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực đường kính 300mm đến 1200mm của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5373-2010. File kèm

Cọc ván bê tông dự ứng lực File kèm

Giấy chứng nhận số SP 711/3.15.16 hiệu lực từ 15/09/2015 đến 14/09/2018 xác nhận sản phẩm cọc ván bê tông dự ứng lực mặt cắt từ SW120 đến SW1200 của Công ty cổ phần Beton 6 đạt tiêu chuẩn JIS A 5373-2010.


Hotline

Hotline: 0274. 375.1617

KINH DOANH 

Email: thien.pham@beton6.com

 Beton 6 là đại diện duy nhất trong mọi giao dịch hợp đồng cung cấp cấu kiện bê tông đúc sẵn, hợp đồng cung cấp dịch vụ có liên quan (vận chuyển, đóng ép cọc, lao phóng dầm), hợp đồng thi công các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

chứng nhận
chất lượng

Đăng ký nhận bản tin

Liên kết
với chúng tôi

KM1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Việt Nam

  •  0274. 375 1617
  •   info@beton6.com
Copyright © 2015 - 2024 Beton 6 All rights reserved
84-28-3899.8100